Τρίγωνομικρόβιο
20/12/2018
Giorgos Sisamos
Poster designed by Nikos Stephou

Eng:

Starting with everything maxed out with all instruments and drum notes on sustain. Via this spontaneous modular synth chaos the artist improvises subtraction, sculpting sounds to their bacterial essence, fighting to unearth and compose order and harmony.


Gr:

Φωνές και κρουστά στο μέγιστο μέσα από ένα χάος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ξεκινώντας από αυτή την αυθόρμητη χαοτική σύνθεση, ο καλλιτέχνης θα περιηγηθεί στον ήχο αφαιρώντας αυτοσχεδιαστικά, σμιλεύοντας τους ήχους μέχρι τη μικροβιακή τους μορφή σε μια προσπάθεια να ξεθάψει την τάξη και να συνθέσει αρμονία.